338. Ko mēs saprotam ar nepārtrauktu bikti Dieva priekšā?Tu redzi arhīvu par Kristus dievišķība

Izteiksmīgs teksts, kas apraksta Kristus dievišķību

“Un tagad apskaidro Tu Mani, Tēvs, ar to skaidrību, kas Man bija pie Tevis, pirms pasaule bija.” [Jņ.17:5]

Izteiksmīgs teksts, kas apraksta Kristus dievišķību

Lasīt tālāk »Dieva Vārds tapa miesa

“Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.” [Jņ.1:14]

Dieva Vārds tapa miesa

Lasīt tālāk »


Kas apliecina Jēzus Kristus dievišķību

“Dievs ir pāri visam, augsti slavēts mūžīgi! Āmen.” [Rom.9:5]

Kas apliecina Jēzus Kristus dievišķību

Lasīt tālāk »