225. Ko nozīmē, ka Draudze ir kristīga?Tu redzi arhīvu par Kristus debesbraukšana

Jēzus debesbraukšana

“Darait par mācekļiem visas tautas”; “eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai”; sludiniet Manā Vārdā “atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes” (Mt.28:19; Mk.16:15; Lk.24:47). Šie ir vieni no pēdējiem vārdiem, ar kuriem Jēzus vērsās pie Saviem mācekļiem, pirms Viņš devās prom no šīs pasaules. Jēzus pēdējie vārdi būtiski atšķiras no imperatoru, karavadoņu un seno filozofu pēdējiem vēlējumiem, jo neviens no viņiem nav izteicis cerības, ka viņa dzīves veikums varētu kļūt nozīmīgs visai cilvēcei. Piemēram, varenais Romas imperators Augusts no šīs pasaules atvadījās kā aktieris no skatītājiem lugas beigās: “Vai savu daļu no dzīves farsa es esmu nospēlējis pietiekami labi? Tad sitiet plaukstas un nesiet mani prom no skatuves.”

Lasīt tālāk »