126. Kāds ir Dieva žēlsirdīgā apsolījuma mērķis?Tu redzi arhīvu par Kristus ciešanu laiks

Lūgšana pūpolu svētdienā

Kungs Jēzu, brīdī, kad Tu jāji uz Jeruzalemi ciest un mirt par mūsu grēkiem, pūlis tevi sagaidīja kliegdams: Ozianna, [Dievs palīdz] Dāvida Dēlam.

palīdzi

Lasīt tālāk »Jēzus dzīve kā krusta gājiens

Bet Tas Kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājuma upuri, viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi, un Tā Kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darba palīdzību. [Jes.53:10]

Jēzus dzīve kā krusta gājiens

Lasīt tālāk »


Lūgšana soda svētdienā

Kungs, Dievs, Tu esi Patiesība. Visi tavi vārdi un ceļi ir patiesi, un, kas tev kalpo, tam jākalpo tev patiesībā.

no soda neizbēgt

Lasīt tālāk »


Lūgšana prieka svētdienā

Bagātais, žēlīgais Dievs, Debesu Tēvs! Tu vadi mūs kā jaunākos. Tu raugi ievest mūs savā Valstībā gan caur bagātību, gan nabadzību.

prieka pilna meitene lūdzās

Lasīt tālāk »


Lūgšana acu svētdienā

Kungs Jēzu, Tu esi nācis izārdīt velna darbus. Paldies, ak, paldies tev brīnišķais Pestītāj, mēs sakām par to, jo citādi mēs būtu mūžīgi palikuši velna vergi.

acu svētdienā

Lasīt tālāk »