13. Kāds ir Dieva likuma saturs?Tu redzi arhīvu par Kristus ceļa sagatavošana

Arī tu esi grēcinieks, pazudis un nolādēts

Kaut kur atskanēja sauciens: “Ierīkojiet tuksnesī Tam Kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam!” [Jes.40:3]

Arī tu esi grēcinieks, pazudis un nolādēts

Lasīt tālāk »