229. Kas ir vietējā draudze?Tu redzi arhīvu par Kristus augšāmcelšanās

Dieva mums teiktais “Jā!”

Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir Dieva mums teiktais “Jā!”. Kristus mira mūsu grēku dēļ, un tika uzmodināts mūsu taisnošanas labad. (Rom.4:25)

Dieva mums teiktais

Lasīt tālāk »Jaunais cilvēks un jaunā pasaule

Kristus augšāmcelšanās brīnums novērš starp mums valdošo nāves dievišķošanu. Kur nāve ir pēdējais, tur bailes no tās savienojas ar pretestību. Kur nāve ir pats pēdējais, tur zemes dzīve ir vai nu viss vai nekas.

Jaunais cilvēks un jaunā pasaule

Lasīt tālāk »


Viņš dzīvo, kas bij miris! [189]

Prieks, prieks! Tas grēku-deldetajs No kapa augšām cēlies!
Nu mums ir sāpju remdetajs, – Ko sirds vēl vairak vēlies?

Lasīt tālāk »


Lielā Piektdiena, Lieldienas un mūsu taisnošana

Kristus dzīve atšķirībā no pārējo cilvēku dzīvēm bija pilnīgi nesavtīga. Viņš neko nedarīja sevis, bet mūsu, cilvēku, dēļ. Šī vispārējā patiesība attiecas arī uz Viņa nāvi un augšāmcelšanos. Viņš mira un augšāmcēlās tieši mūsu dēļ. Tas nozīmē, ka gan Viņa krusta nāve, gan augšāmcelšanās būtiskā veidā ietekmē mūsu pestīšanu.

Lielā Piektdiena, Lieldienas un mūsu taisnošana

Lasīt tālāk »


Jaunā radība

Mirušais Jēzus Kristus Lielajā Piektdienā un Lieldienu svētdienas augšāmceltais Kungs tā ir radīšana no nekā, radīšana no jauna.

Jaunā radība

Lasīt tālāk »