166. Kā Dievs dod mums pārtiku un citu šai dzīvei nepieciešamo?Tu redzi arhīvu par Kristus augšāmcelšanās spēks

Mana miesa dusēs cerībā

Vai jūs spētu pieņemt tik šausmīgu nāvi, kāda parādīta šajā gleznā? Vai jūs ļautu, lai jūs piesit krustā ar galvu uz leju, kā saskaņā ar baznīcas tradīciju apustulis Pēteris liecināja par savu ticību, mirdams mocekļa nāvē?

Mana miesa dusēs cerībā

Lasīt tālāk »Mūsu “pārradīšanas” nolūks

Savā žēlastībā Dievs vēlās, lai mēs ik dienas piedzīvotu Kristus augšāmcelšanās spēku, kas dod mums spēju darīt labu līdzcilvēkiem. “Jo mēs esam … Kristū Jēzū radīti labiem darbiem” [Ef.2:10].

Mūsu pārradīšanas nolūks

Lasīt tālāk »