274. Ko Svētajā Lūgšanā mēs lūdzamies otrkārt?Tu redzi arhīvu par Kristus asinis

Kas ES ESMU?

Es esmu atklājies tiem, kas pēc Manis nejautāja, Mani atrod tie, kas Mani nemeklēja, un tautām, kas Manu Vārdu nepiesauca, Es saku: “Še Es esmu! Še Es esmu!” (Jes.65:1)

Kas ES ESMU?

Lasīt tālāk »Patiesības mīdītāji

Kā mēs izbēgsim, tik dārgu pestīšanu nicinādami? [Ebr.2:3]

Patiesības mīdītāji

Lasīt tālāk »


Es nemiršu – mans vārds ir Jānis!

“Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.” [Jņ.11:25]

Es nemiršu - mans vārds ir Jānis!

Lasīt tālāk »


Ka ticibā paliekam, lai nospiesti netiekam [542]

Ta Kunga žēlastiba
Lai paliek visiem klāt,
To ceļu pacietibā
Tam pakaļ nostaigāt.

Lasīt tālāk »


Luterisma anatomija [7.daļa - Mācība par žēlastības līdzekļiem]

« Sākums | 6.daļa »

Citādā veidā un aicinām izpausmēm gadu gaitā ir veidojušies dažādo protestantisko novirzienu nomaldīšanās vēsture – tās ir izveidojušas tūkstošiem dažādu denomināciju un sektu, radikālākās no tām vairs pat nevar saukt par kristīgām.

lutanatomijai.jpg

Lasīt tālāk »