56. Par ko Dievs uz mums runā ceturtajā bauslī?Tu redzi arhīvu par Kristus asinis

Grēku dzēsējs

“Es izgaisinu tavus pārkāpumus kā miglu un lieku izklīst taviem grēkiem kā mākonim. Atgriezies pie Manis, jo Es tevi atpestīšu!” [Jes.44:22]

Grēku dzēsējs

Lasīt tālāk »Kas ES ESMU?

Es esmu atklājies tiem, kas pēc Manis nejautāja, Mani atrod tie, kas Mani nemeklēja, un tautām, kas Manu Vārdu nepiesauca, Es saku: “Še Es esmu! Še Es esmu!” (Jes.65:1)

Kas ES ESMU?

Lasīt tālāk »


Patiesības mīdītāji

Kā mēs izbēgsim, tik dārgu pestīšanu nicinādami? [Ebr.2:3]

Patiesības mīdītāji

Lasīt tālāk »


Es nemiršu – mans vārds ir Jānis!

“Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.” [Jņ.11:25]

Es nemiršu - mans vārds ir Jānis!

Lasīt tālāk »


Ka ticibā paliekam, lai nospiesti netiekam [542]

Ta Kunga žēlastiba
Lai paliek visiem klāt,
To ceļu pacietibā
Tam pakaļ nostaigāt.

Lasīt tālāk »