120. Pār kuriem nāks Dieva sods?Tu redzi arhīvu par Kristus asinis

Nē, nedrīkstu neticēt

Kas tic uz Dieva Dēlu, tam ir liecība Viņā. [1.Jņ.5:10]

Nē, nedrīkstu neticēt

Lasīt tālāk »Dārgākās asinis

Bet jūs esat tuvojušies ..jaunās derības starpniekam Jēzum un izlietajām asinīm, kas daudz spēcīgāk runā nekā Ābela asinis. [Ebr.12:22-24]

Dārgākās asinis

Lasīt tālāk »


Dziedējošās asinis

Ik gadus ārsti Amerikā veic vairāk nekā četrdesmit miljonus operāciju. Vairums ķirurģisko operāciju tiek veiktas, lai atjaunotu ādas, muskuļu un saišu bojājumus. Pārsvarā tās ir veiksmīgas, tomēr dažkārt ne. Dažreiz operācija ir veiksmīga, tomēr vēlāk iestājas regress un atjaunotie audi atmirst. Tad attiecīgā ķermeņa daļa vairs nav dzīva un uz to nevar paļauties.

Dziedējošās asinis

Lasīt tālāk »


Dārgās asinis

Ar sirdīm, kas šķīstītas no ļaunas apziņas [Ebr.10:22].

Dārgās asinis

Lasīt tālāk »


Mārburgas kolokvijs

XVI gadsimta divdesmito gadu vidū evaņģēlisko kristiešu starpā izcēlās strīds, un pēc nedaudz gadiem evaņģēliskie sašķēlās. Galvenās šajā strīdā iesaistītās personas bija Šveices reformators Ulrihs Cvinglijs un Vitenbergas Universitātes profesors Mārtiņš Luters. Cvinglijs bija pārliecināts, ka Kristus teiktie Svētā Vakarēdiena iestādīšanas vārdi “tā ir mana miesa” jāsaprot simboliski, t. i., ka Svētā Vakarēdiena maize simbolizē Kristus miesu, bet Luters turējās pie atziņas, ka šie vārdi jāsaprot burtiski, t. i., ka Svētā Vakarēdiena maize patiesi ir arī Kristus miesa. Abi teologi no 1525. līdz 1529. gadam savu pārliecību izteica vairākos polemiska rakstura darbos. Visi saprata, ka evaņģēlisko vienotība ir apdraudēta.

Lasīt tālāk »