145. Kas ir dabas dotās zināšanas par Dievu?Tu redzi arhīvu par Kristus asinis

Tu Man sagādāji darbu ar saviem grēkiem

Tu Man sagādāji darbu ar saviem grēkiem un Mani apgrūtināji ar saviem noziegumiem [Jes.43:24].

Tu Man sagādāji darbu ar saviem grēkiem

Lasīt tālāk »Labākās kāzu drēbes viesiem

Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nelija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš sacīja tam: draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? – Bet. tas palika kā mēms. (Mt.22:11-12)

Labākās kāzu drēbes viesiem

Lasīt tālāk »


Lūko, ko tu ēdīsi

Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? [1.Kor.10:16].

Lūko, ko tu ēdīsi

Lasīt tālāk »


Kristus “par jums” Svētajā Vakarēdienā

Zinādams, ka Dievs izraugās “to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros” (1.Kor1:27), Mārtiņš Luters visai skarbi izteicās par cilvēciskā saprāta lietošanu, lai izprastu tās lietas, ko Dievs mums pavēsta Bībelē. “Saprāts ir velna priekameita,” Luters brīdina, “un tas nespēj neko citu kā vien zaimot un samaitāt visu, ko Dievs saka”. Cilvēka saprāts gan ir Dieva dāvana, bet velns to nemitīgi novirza neceļos, lai liktu apšaubīt Dieva vārdu.

Lasīt tālāk »


Vai apjēdz ko Tu ēd?

Un, tiem ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja to, pārlauza un tiem to deva un sacīja: “Ņemiet, tā ir Mana miesa.” [Mk.14:22]

ko Tu ēd

Lasīt tālāk »