23. Kādas trīs lietas valda sirdī tam, kas paļaujas vienīgi uz Dievu?Tu redzi arhīvu par Kristū

Līdzdaļa Kristū

Kurš ir tāds cilvēks, kuram Svētie Raksti piedēvē līdzdaļu Kristū?

Līdzdaļa Kristū

Lasīt tālāk »Psalmi kā Kristus vietnieciskā lūgšana

Cilvēciska būtne, Jēzus Kristus, kurš pazīst gan ciešanas, gan slimības un tomēr palicis pilnībā nevainīgs un taisnīgs, lūdzas psalmos ar savas baznīcas lūpām. Psalmi tiešā nozīmē ir Jēzus Kristus lūgšanu grāmata. Viņš Dievu pielūdza psalmos un nu tie ir kļuvuši par viņa lūgšanu uz visiem laikiem.

Psalmi kā Kristus vietnieciskā lūgšana

Lasīt tālāk »


Lūgšanu “atslēga”

Kādēļ vienas lūgšanas saņem atbildes, bet citas ?

Jēzus atbilde ir skaidra un nepārprotama: “Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks” (Jņ.15:7)

Lūgšanu atslēga

Lasīt tālāk »


Palikšana Dieva pasargājumā

Šis mākslas darbs var šķist savāds vai pārsteidzošs, jo Jēzum no Nacaretes burtiskā nozīmē taču nebija liels spārnu pāris! Tomēr šī savādā glezna simboliski attēlo Dieva brīnišķīgo apsolījumu, ko Viņš jums devis Savā vārdā: ja jūs paliekat Viņā, Viņš jūs sargās gluži kā cāļu māte, kas sargā savus putnēnus.

Palikšana Dieva pasargājumā

Lasīt tālāk »


Vienīgi paliekot Kristū, var iepazīt īsto patiesību

Šī glezna rāda, cik situācija bija saspringta. Vīrs kreisajā pusē ir Poncijs Pilāts, Romas prokurators, kuram bija jāizspriež Jēzus lieta. Brīdi iepriekš Jēzus Pilātam liecināja: “Tāpēc Es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību” (Jņ.18:37). Jēzus apgalvojums stipri nokaitināja Pilātu. Savā aizkaitinājumā, izaicinādams Jēzu, Pilāts viņam jautāja: “Kas ir patiesība?” (Jņ.18:38).

Vienīgi paliekot Kristū, var iepazīt īsto patiesību

Lasīt tālāk »