145. Kas ir dabas dotās zināšanas par Dievu?


« 1  2 

Tu redzi arhīvu par Kristoloģija

Lutera Reformatoriskie atklājumi

Vācu teologs Valters, kas XIX gadsimta vidū atstāja Vāciju un kļuva par vienu no konfesionāla luterisma celmlaužiem Amerikā, savā grāmatā “Bauslība un Evaņģēlijs”, sniedz interesantu piemēru no senbaznīcas dzīves, kas atspoguļo grāmatas nosaukumā ietverto vārdu nozīmīgumu.

<

Lasīt tālāk »Kristus pazemošanās stāvokļa definīcija

Kristus iemiesošanās pamatā bija neaptveramais brīnums, ka Dieva Dēls visā Dievības pilnībā stājās nesaraujamā personīgā vienībā ar cilvēcisko dabu (Jņ.1:14; Kol.2:9). Tādējādi, sākot ar pašu ieņemšanas brīdi (Lk.1:35), Kristus cilvēciskajai dabai piemita (īpašums) visi dievišķie atribūti, dievišķais majestātiskums un godība (Jņ.1:14; 2:11).

Kristus pazemošanās stāvokļa definīcija

Lasīt tālāk »


Kristus patiesais dievišķums

Svētie Raksti neapstrīdami apliecina, ka Kristus ir patiess Dievs, ar Tēvu vienāds mūžībā un būtībā.

Kristus patiesais dievišķums

Lasīt tālāk »


Mūsu izdomātais Kristus

Astoņpadsmitais gadsimts bija savāds gadsimts, kas iezīmēja modernās ēras sākumu. Tas bija laiks, kad cilvēki arvien vairāk sāka ticēt neierobežotām prāta iespējām, cenšoties pasauli izskaidrot, pamatojoties saprāta principos.

Mūsu izdomātais Kristus

Lasīt tālāk »


Svētais Vakarēdiens un dievkalpojums

Kad Dieva iedvesmoti cilvēki apņēmās uzrakstīt, kā veidojās kristīgā baznīca, viņi pievērsa uzmanību nozīmīgām detaļām. [Lk.1:1-4; 2.Pēt.1:21] Kāda īpaši svarīga detaļa par pirmo kristiešu dievkalpojumu atrodama Apustuļu darbu grāmatā: “Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā – maizes laušanā un lūgšanās.” [Ap.d.2:42]

Lasīt tālāk »


« 1  2