192. Kādēļ Dieva Dēls sevi tik ļoti pazemoja?Tu redzi arhīvu par kristīgie pienākumi

Ticība, aicinājums un mīlestība

Kā jau daudzos jautājumos, arī šeit jāuzsver, ka visa pamatā ir attiecības ar Dievu kā mūsu Radītāju un Tēvu un ar Jēzu Kristu kā mūsu Pestītāju. Kristus saka: “Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus” (Jņ.15:16). Pirmkārt, šeit lasāms personīgs aicinājums ticēt Kristum, tā kļūstot par Dieva bērnu.

Ticība, aicinājums un mīlestība

Lasīt tālāk »