166. Kā Dievs dod mums pārtiku un citu šai dzīvei nepieciešamo?Tu redzi arhīvu par Kristīgās ētikas un morāles rokasgrāmata

Slimības un ciešanas

Slimības ietekmē kristiešus tāpat kā visus citus cilvēkus. Tādēļ maldīgi ir ticēt, ka mēs varam lūgt Dievu atbrīvot mūs no slimībām un ciešanām vai arī, uzbrūkot slimībai, lūgt Viņu nekavējoties likvidēt šo ļaunumu, jo mēs taču esam Viņa bērni. Mēs noteikti drīkstam lūgt Dieva palīdzību, kā arī pilnīgu atveseļošanos, tomēr šādas lūgšanas jāizsaka tādā pašā garā, kādā Jēzus lūdza savu debesu Tēvu: “Mans Tēvs, ja šis biķeris nevar Man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek Tavs prāts” (Mt. 26:42).

Slimības un ciešanas

Lasīt tālāk »Augt un iet mazumā

Ir kārdininājums domāt, ka, staigājot patiesā sadraudzībā ar savu Pestītāju, kristietis vienmēr pieaugs ticībā, garīgā spēkā un svēttapšanā. Tā nav.

augt un iet mazumā

Lasīt tālāk »


Dzīve ir īsa

“Cilvēks ir kā dvašas pūsma, viņa dzīves laiks ir kā ēna” (Ps. 144:4). Tāpēc mums visiem jādomā par dzīves mērķi, “kamēr ir diena” (Jņ. 9:4). Dzīve nevar būt pašmērķīga, un mēs nevaram domāt, ka pietiek jau ar to vien, ka dzīvojam vai esam dzīvojuši kādu laiku. Dzīvei jābūt ar nozīmi, saturu un mērķi. Vienkārša cilvēka dzīvē noteikti ir iespēja darīt kādu darbu saskaņā ar savu aicinājumu, kalpot pārējiem cilvēkiem un sabiedrībai.

Dzīve ir īsa

Lasīt tālāk »


Piemērs no Kristus dzīves

Uzskatāmāko piemēru, kā risināt šīs problēmas, mēs atrodam Jēzus Kristus dzīvē. Ja aplūkojam atsevišķus Viņa dzīves notikumus no tīri cilvēciska un saprāta viedokļa, tie var šķist bezjēdzīgi. Apskatot tos dziļākā, garīgā aspektā, atklājas to dziļā un mūžīgā nozīme.

piemērs no Kristus dzīves

Lasīt tālāk »


Grūtu lēmumu krustcelēs

Dažreiz, kad jāpieņem kāds lēmums, mēs sev vaicājam: “Kāpēc ir tik grūti izšķirties un kāpēc mana dzīve vispār ir tik sarežģīta?” Var atbildēt – mēs dzīvojam nepilnīgā un grēcīgā pasaulē, un tāpēc mūsu saprāts un spriešanas spējas nav pilnīgas: “Nepilnīga ir mūsu atziņa”, un mēs “redzam mīklaini, kā spogulī” (1. Kor. 13:9-12).

Grūtu lēmumu krustcelēs

Lasīt tālāk »