61. Kādā gadījumā mēs nicinām un apvainojam savus vecākus un priekšniecību?Tu redzi arhīvu par kristīgā vienotība

Luters par kristīgo vienotību

Mārtiņš Luters par Jņ.17:20-23 ir izsmeļoši izteicies savā Jāņa evaņģēlija 17. nodaļas skaidrojumā, kad viņš Būgenhāgena prombūtnes laikā 1528. un 1529. gadā par to noturēja sprediķus un 1530. gadā tos iespieda.

Luters par kristīgo vienotību

Lasīt tālāk »Kristigās pasaules sašķeltības iemesls

Tā kā visas nekristīgās reliģijas ir cilvēku radītas un to pamatā ir cilvēka centieni izpelnīties grēku piedošanu ar savu labo darbu palīdzību, tad nebūt nav dīvaini, ka šīs reliģijas atklājas daudzās un dažādās formās. Apoloģijā ir rakstīts:

“Un tā kā nekādi darbi nesniedz mierinājumu sirdsapziņai, tad līdztekus Dieva pavēlēm laiku pa laikam tika ieviesti arvien jauni darbi (liekuļi tomēr bez kāda pamata un pārgalvīgā untumainībā ieviesa vienu darbu pēc otra, vienu upuri pēc otra, un tas viss – bez Dieva vārda pavēles, netīrā sirdsapziņā, kā mēs to esam redzējuši pāvestībā).”

Kristigās pasaules sašķeltības iemesls

Lasīt tālāk »