337. Cik daudz un dažādas ir biktis?Tu redzi arhīvu par kristīgā ticība

Tev nepatīk kristietība?

Ne vienam vien kristīgā ticība ir nepatīkama. Sirds tā kā vēlas pagriezt muguru Dievam. Cilvēks vaino Dievu pats savos grēkos, kā to darīja jau Ādams. Un mēs nekādā ziņā neesam labāki.

Tev nepatīk kristietība

Lasīt tālāk »Sāncensis cerībai

Nekur nav lielāku pasaules un debesu valstību sajaukšanās briesmu, kā tajā vietā, kur runa ir par nākotni un līdztekus – par cerību. Bez cerības mēs, cilvēki, nemaz nespējam dzīvot. Cerība var tikt vērsta uz daudz ko. Pirmajā tuvinājumā tās ir pavisam parastas lietas: cerība, ka rīt vēl dzīvosim, ka pienāks jauna diena, ka rīt kaut kas izlabosies, kas šodien ir nelāgs. Tomēr cilvēciskās cerības līkne kā tilts pāraug pāri šim tuvajam un parastajam, sniedzoties tālāk nākotnē, kurai jābūt noturīgai, kurai jāved pie viena mērķa, tādējādi cerība ir tilts, kas nes pāri bezdibeņiem. Pretstats cerībai ir vilšanās, kas izsaka vai nu ka esi vīlies, vai ticis pievilts.

Sāncensis cerībai

Lasīt tālāk »


Noveco vai progresē?

Kristīgās ticības saglabāšana tās agrākajā veidolā ir aktuāla pārdomu tēma. Vieni ir pārliecināti, ka kristīgās ticības uzlabošana nav nedz iespējama, nedz pieļaujama. Savukārt citi vēlas Jauno Derību aizstāt ar uzlabotu jaunāko derību. Kā tad īsti ir – vai tiešām kristīgā ticība un mācība noveco?

Noveco vai progresē?

Lasīt tālāk »


Farizejiskais garīgums un kristīgā ticība

Kristus vārdi Mateja evaņģēlijā: “Ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksit Dieva valstībā” (Mt. 5:20), norāda uz šā jautājuma ārkārtīgo svarīgumu; likme šeit ir mūžīgā dzīvība.

Farizejiskais garīgums un kristīgā ticība

Lasīt tālāk »


Caur Mariju pie Jēzus

e-firziķis ar šausmām konstatējis, ka ir tādi cilvēki, kas, viņaprāt, smagi pārpratuši kristīgās ticības pamatmācības, un strieg arvien lielākā un lielākā bezdievībā, un ir pazaudējuši ne vien savu Pestītāju, bet apdraud ar šiem pretīgajiem maldiem citus. e-firziķis, būdams radikālā luteriskā konfesionāfisma fanātisks pārstāvis, nevarēja par to klusēt! Tos sauc par mariāņiem.

Lasīt tālāk »