96. No kādām lietām ticīgajiem ir jāizvairās, lai stāvētu uz pareiza ceļa?Tu redzi arhīvu par kristīgā pestīšana

Taisnošanas un svētdarīšanas saistība

Kristus savieno ticību un dzīvību, taisnošanu un svētdarīšanu, pestīšanu un svētu dzīvi, jo Viņš “mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu” [1.Kor.1:30]. Kā kristiešiem mums nav citas dzīves kā vien tā, ko devis Dievs Tēvs, nopelnījis Dieva Dēls un piešķīris Svētais Gars. Tādēļ mūsu skats vienmēr ir vērsts uz Jēzu Kristu, Dievu, kas nācis pasaulē cilvēka miesā. Viņš ir mūsu pestītājs un grēku izpircējs, kā arī mūsu taisnība un pilnība Dieva priekšā. Un, ja viņš ir mūsu taisnība, viņš ir arī mūsu svētums jeb svētdarīšana. Tāpat kā Sv. Pāvilam, mums ir viena, uz Kristu vērsta, pārliecība: “Jo dzīvot man ir – Kristus” [Fil.1:21]. Mūsu emociju nasta ir noņemta un mēs varam dzīvot svētas dzīves pilnīgā brīvībā, “ārpus sevis”. Jo svētdarīšanas darbs nav mūsu, bet gan Kristus darbs.

Taisnošanas un svētdarīšanas saistība

Lasīt tālāk »