129. Vai cilvēks spēj pildīt Dieva baušļus?Tu redzi arhīvu par kristīgā pasaule

Konkrētu robežu novilkšana

Augstsirdīgi paziņot, ka visas patiesības ir līdzvērtīgas, nozīmē vispār noliegt patiesības pastāvēšanu. Senbaznīca nevarēja pasludināt savu vēsti, nenodalot to no pārējām.

Konkrētu robežu novilkšana

Lasīt tālāk »Kristigās pasaules sašķeltības iemesls

Tā kā visas nekristīgās reliģijas ir cilvēku radītas un to pamatā ir cilvēka centieni izpelnīties grēku piedošanu ar savu labo darbu palīdzību, tad nebūt nav dīvaini, ka šīs reliģijas atklājas daudzās un dažādās formās. Apoloģijā ir rakstīts:

“Un tā kā nekādi darbi nesniedz mierinājumu sirdsapziņai, tad līdztekus Dieva pavēlēm laiku pa laikam tika ieviesti arvien jauni darbi (liekuļi tomēr bez kāda pamata un pārgalvīgā untumainībā ieviesa vienu darbu pēc otra, vienu upuri pēc otra, un tas viss – bez Dieva vārda pavēles, netīrā sirdsapziņā, kā mēs to esam redzējuši pāvestībā).”

Kristigās pasaules sašķeltības iemesls

Lasīt tālāk »


Kad kristietība tiek šķelta?

Mēs sāpīgi apjaušam kristīgās pasaules šķelšanos, bet mums ir skaidri jāsaprot viena lieta. Kristīgās pasaules lielākā nelaime nav tā, ka pastāv kristīgās konfesijas – ortodoksā, Romas katoļu, luteriskā, reformātu un anglikāņu baznīcas. Vispamatīgākās briesmas, kas šodien apdraud kristīgo pasauli, izriet no tā, cik lielā mērā ir pazaudēts tas, kas tika apliecināts Nīkajas un Halcedonas koncilos, un līdz ar to visu konfesiju kopīgais doktrinālais pamats.

Kad kristietība tiek šķelta

Lasīt tālāk »