18. Ko mums jāsaprot ar vārdu Dievs?Tu redzi arhīvu par kristīgā mācība

Labprātīgā paklausība

Kad mēs Dieva Vārdu klausāmies labprātīgi?

Lasīt tālāk »Ticības izvēle ..vai cilvēkam tāda ir?

Vai Svētais Gars viens pats veic atgriešanu vai arī cilvēks pats šajā lietā var darboties līdzi?

Lasīt tālāk »


Ceļa rādīšana pie Jēzus

Kāpēc mums ir vajadzīga svētošana?

Lasīt tālāk »


Pareizās mācības Baznīca par taisnošanu

Ko mēs kopā ar visu pareizās mācības Baznīcu apliecinām par taisnošanu?

Lasīt tālāk »


Kad mirušie būs uzcelti…

Kāda atšķirība atklāsies mirušo augšāmcelšanās dienā?

visi mirušie tiks augšāmcelti

Lasīt tālāk »