1. Kādēļ mums ir jāmācās pazīt Dieva Vārdu?Tu redzi arhīvu par kristīgā lūgšana

Lieliskā lūgšanu skola

Psalmi ir lieliska lūgšanas skola. Ko mēs tur varam apgūt?

Lieliskā lūgšanu skola, kurā kristieši ir skolnieki

Lasīt tālāk »Pārliecība par lūgšanu uzklausīšanu

“Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu akmeni? Jeb, kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku? Ja nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz.” [Mt.7:7-11]

Pārliecība par lūgšanu uzklausīšanu

Lasīt tālāk »