238. Ko nozīmē taisnošana?


« 1  2 

Tu redzi arhīvu par kristīgā laulība

Kristīga laulība – visbrīnišķīgākā draudzības saite

Un Dievs Tas Kungs sacīja: “Nav labi cilvēkam būt vienam; Es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam.” [1.Moz.2:18]

Kristīga laulība - visbrīnišķīgākā draudzības saite

Lasīt tālāk »Laulības baznīcā vai dzimtsarakstu nodaļā?

Vispirms jāsaka, ka vārdu salikums “kristīga laulība” nav īpaši izdevies. Kāds varētu pat padomāt, ka ir iespējama arī nekristīga laulība. Tas ir līdzīgi kā ar partijām. Ir muļķīgi kādu partiju saukt par kristīgu, jo būt kristietim nozīmē saņemt grēku piedošanu Kristus vārdā, un tā grēku piedošana ir baznīcas lieta. Neviena partija nedarbojas baznīcā, (tās tur ir stipri nevēlamas) bet gan valstī. Valsts, lai gan tā arī ir Dieva iestādījums, valda nevis ar Evaņģēliju, bet ar bauslības likumu.

Laulības baznīcā vai dzimtsarakstu nodaļā

Lasīt tālāk »


« 1  2