53. Par ko Dievs runā otrās plāksnes baušļos?Tu redzi arhīvu par kristīgā brīvība

Daļa laužu mācību par ticību saprot miesīgi

Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai, turpretim kalpojiet cits citam mīlestībā! [Gal.5:13]

daļa laužu mācību par ticību saprot miesīgi

Lasīt tālāk »Tiem, kas grib lepoties ar brīvību

Kā svabadi, nevis tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma apsegs, bet kā Dieva kalpi. [1.Pēt.2:16]

Tiem, kas grib lepoties ar brīvību

Lasīt tālāk »


Rīcība brīvībā

Kristīgi ētiska rīcība ir rīcība brīvībā, cilvēka brīvībā, kam viss ir Dievā un nevis sevī pašā, kurš vienmēr no jauna ļauj, lai viņa rīcību apstiprina un apliecina mūžība.

rīcība brīvībā

Lasīt tālāk »


Kristiešiem nav nepieciešams ievērot sabatu

Jūs cienījat dienas, mēnešus, gadus un laikus. [Gal.4:10]

kristietim nevajag ievērot sabatu

Lasīt tālāk »


Grēki kristīgās brīvības aizsegā

Jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai svabadībai, kas dod vaļu miesai. [Gal.5:13]

bijušais luterāņu mācītājs Māris Sants iet kopar gejiem praidā  - grēki kristīgās brīvības aizsegā

Lasīt tālāk »