62. Kāds grēks ir vecāku nicināšana?Tu redzi arhīvu par kristīgā baznīca

Vēstījums mūsdienu nemierīgai jaunatnei

Mūsdienās, īpaši jaunatne, cenšas panāk izmaiņas sabiedrībā ar zināmu varu un uzspiešanu, ķeroties pie lietas bez aplinkus, apejot likumos, noteikumos un vecajās labajās tradīcijās nolikto kārtību.

Lasīt tālāk »Baznīca kā bibliskā atgriešanās vārda veidojums

Artikuls par baznīcu vēsta, ka tā ir “svēti ticīgie – avis, kas dzird sava gana balsi.” Tādējādi, baznīcas un kristīgu indivīdu pastāvēšana ir saistīta vienīgi ar Dieva vārda uzklausīšanu un tā vēsts pieņemšanu ticībā.

Baznīca kā bibliskā atgriešanās vārda veidojums

Lasīt tālāk »


Baznīcas sabiedriskais uzdevums

Jautājumā par kristīgās baznīcas īpašu “sabiedrisku uzdevumu” bieži vien tiek piemirsts, ka baznīcai ir Kunga dots pasaules mēroga sabiedrisks uzdevums: “Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis” (Mt.28:19-20). Šis Kunga uzdevums ir spēkā neierobežoti telpā un laikā līdz laiku beigām.

Baznīcas sabiedriskais uzdevums

Lasīt tālāk »


Pāvestieši vai katoliskie?

Kam mēs ticam – “Romas baznīcai ar pāvestu priekšgalā” vai “katoliskai Baznīcai”?

Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā jau vairākus gadus norisinās diskusija par Apustuļu ticības apliecības teksta rediģēšanu. Vislielākos strīdus un visasākās diskusijas ir izraisījusi frāze “katoliskā Baznīca”, proti, “es ticu uz svētu, katolisku Baznīcu (kristīgu Baznīcu, vispārēju Baznīcu utt.).

Lasīt tālāk »


Kristīgā Baznīca

Lai pareizi saprastu, kas ir Baznīca jeb Kristus valstība, mums vispirms jāparaugās uz Kristus valstības pretstatu velna valstību. Vienīgi uz Kristus valstības un velna valstības cīņas fona mēs varam pareizi izprast mācību par Baznīcu un mācību par garīgo amatu.

Lasīt tālāk »