128. Kādā veidā Dievs vēlas, lai mēs pildām Viņa baušļus?Tu redzi arhīvu par kristiešu šķīstums

Kristīgās teoloģijas “sirds”

Pat ja jūs sevi uzskatāt par kristieti, jūs zināt arī to, ka jūs ik dienas krītat, jo nespējat dzīvot tādu dzīvi, kādu Dievs no jums sagaida (1.Pēt.1:16). Šīs šaubas par jūsu stāvokli Dieva priekšā rada nebeidzamu apzinātu un neapzinātu garīgu trauksmi. Lai palīdzētu jums un citiem pārvarēt šīs šaubas, pamatojoties Dieva vārdā, Luters uzrakstīja īsu artikulu, ko viņš nosauca par kristīgās teoloģijas “sirdi”. Luters paskaidro:

“pat ja jūs ik dienas cīnāties ar grēku un bieži krītat (Gal.5:17), Dievs jūs uzlūko kā svētus un šķīstus!”

Kristīgās teoloģijas sirds

Lasīt tālāk »