328. Kā kļūst par sludinātāju?Tu redzi arhīvu par kristiešu šķelšanās

Cīņa par patiesību, no kuras nav iespējams izvairīties

Luters vispirms atgādina: “Novirzieniem arī jābūt, lai taptu redzami jūsu starpā ticībā rūdītie.” (1.Kor.11:19)

Cīņa par patiesību, no kuras nav iespējams izvairīties

Lasīt tālāk »Par garīgo vienprātību

Esiet vienprātīgi. [2.Kor.13:11]

par garīgo vienprātību

Lasīt tālāk »


Šķeltnieki

“No jūsu pašu vidus celsies vīri, ačgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdz. Tāpēc esiet nomodā.” [Ap.d.20:30-31]

Šķeltnieki

Lasīt tālāk »