98. Vai pastāv jautājumi, kuru izlemšanā mums ir dota pilnīga brīvība, tā saucamās rīcības brīvības iespējas?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par kristiešu ciešanas

Ciest Jēzus dēļ ir liela žēlastība

Jums dota žēlastība ne vien uz Kristu ticēt, bet arī par Viņu ciest. [Fil.1:29]

ciest Jēzus dēļ

Lasīt tālāk »Ciešanas – ceļš uz godību

Jo tiešām, ja līdz ar Viņu ciešam, mēs līdz ar Viņu tiksim arī apskaidroti. [Rom.8:17]

Ciešanas - ceļš uz godību

Lasīt tālāk »


Ticība nenozīmē dzīvi bez ciešanām

Un, ja taisnais tikko tiek izglābts, kur nonāks bezdievis un grēcinieks? Tātad lai arī tie, kas cieš pēc Dieva gribas, labu darot, nodod savas dvēseles uzticīgajam Radītājam. [1.Pēt.4:18-19]

ciešanám pilnas acis

Lasīt tālāk »


Dzīve šaipus

Tikai pilnīgā šaipusībā no dzīves iemācās ticēt. Ja pilnībā esi atteicies no tā – veidot no sevis kaut ko, vai nu svēto vai atgrieztu grēcinieku vai baznīcas cilvēku (tā saukto priesterisko tēlu), taisno vai netaisno, slimo vai veselo, un to es saucu par šaipusību, proti, dzīvot uzdevumu, jautājumu, panākumu un neveiksmju, pieredžu un bezcerības daudzumā.

dzīve šaipus krusta

Lasīt tālāk »


Kristiešu briesmas un posts

Vai tik lielas lietas jūs velti esat piedzīvojuši? Taču ne velti! [Gal.3:4]

briesmas un posts

Lasīt tālāk »


 1  2 »