177. Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?Tu redzi arhīvu par kristības vērtība

Nešķirti no Dieva mīlestības

Mīļā draudze! Ziemsvētku laikā mūsu skats bija vērsts uz Bērnu silītē. Mēs redzējārn un dzirdējām, kā eņģeļi no debesīm pasludināja priecīgo vēsti par Pestītāja piedzimšanu. Mēs redzējām, kā ganus eņģeļi ved uz kūtiņu, kurā dus Kristus-bērniņš. Mēs dzirdējām, kā sirmais Sīmeāns un praviete Anna bērnu, ko vecāki atnesuši uz templi, apsveic kā apsolīto Mesiju.

Nešķirti no Dieva mīlestības

Lasīt tālāk »Tie Tavas ticības pamati

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā! (Kol.2:6-7)

Lasīt tālāk »


Lielās galvas un šaurās durvis

Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. (Mk.10:14)

Lasīt tālāk »


Visvarenais Dievs ir pie mums, un mēs esam Viņam piederīgi

“Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs Cebaots! Visa zeme ir pilna Viņa godības!” (Jes.6:3)

Lasīt tālāk »


Tu kristīts pulciņ, sataisies [14]

Tu kristīts pulciņ, sataisies, Šai svētā laikā priecajies!
Tavs Pestitajs ir nācis;
Jau gaisma parādās, Nakts tumšums no mums atstājās,
Kas mūs še še bij apmācis.

Lasīt tālāk »