126. Kāds ir Dieva žēlsirdīgā apsolījuma mērķis?Tu redzi arhīvu par Kristības sakraments

Kristības sakramenta iedarbība un nozīme

Kristības sakramenta iedarbība un dāvana ir jaunais cilvēks, kas ir jaunpiedzimis no ūdens un Gara (Jņ.3:5; Tit.3:5).

Kristības sakramenta iedarbība un nozīme

Lasīt tālāk »Kristības ārējā zīme

Kristīgā Kristība notiek uz Vārda pamata, tas ir, Tēva un Dēla, un Svētā Gara Vārdā. Tai ir savs pamats un līdz ar to nemainīgs apmērs tās pārvaldīšanai.

Kristības ārējā zīme

Lasīt tālāk »


Kas padara kristību par sakramentu

Lai Kristību varētu uzskatīt par spēkā esošu, tajā ir jābūt klātesošam ūdenim, jo ūdens un tā pielietošana ir būtiska šī svētā iestādījuma sastāvdaļa. Taču ūdens vien nepadara Kristību par sakramentu.

kas padara kristību par sakramentu

Lasīt tālāk »


Kristītāji

Tāpat kā visas garīgās svētības, kuras Kristus ar savu vietniecisko nāvi ir  nodrošinājis visiem ticīgajiem (1.Kor.3:21-22), arī Kristība var tikt saņemta arī bez mācītāja starpniecības. Tādēļ jautājums par to, kurš ir tiesīgs veikt Kristību rituālu, ir ļoti vienkāršs.

kristītāji

Lasīt tālāk »


Septiņas Baznīcas iezīmes saskaņa ar Mārtiņu Luteru

“Vispirms šī kristīgi svētā tauta ir pazīstama ar to, ka tai ir svētais Dieva Vārds, lai arī tas ne visur tā notiek (seko norāde uz 1.Kor.3:11). Kur tu šo Vārdu dzirdi vai redzi, ka to sprediķo, tam tic, to apliecina un pēc tā dzīvo, tur lai tev nav šaubu, ka tur ir patiesa Ecclesia sancta Catholica, kristīgi svēta tauta, ja arī tā ir ļoti maza. Jo Dieva Vārds neatgriezīsies tukšā.” (Jes.55:11)

Lasīt tālāk »