85. Kā pienākas jauniešiem un arī tiem, kuri nesastāv laulībā, pildīt sesto bausli?Tu redzi arhīvu par klusā sestdiena

Nāve nav visu lietu beigas

“Un Jāzeps ņēma miesas, ietina tās tīrā audeklā un ielika tās savā jaunajā kapā, ko viņš bija izcirtis klintī, un viņš pievēla lielu akmeni pie kapa durvīm un aizgāja.” [Mt.27:59-60]

Nāve nav visu lietu beigas

Lasīt tālāk »Dievs ir miris

Klusā sestdiena ir vistumšākais mirklis ikvienam uz Kristu ticīgajam. Šajā dienā Pestītājs tika guldīts kapā un Viņa mācekļus bija pārņēmušas izbailes un neziņa. Lūkosim kā šis notikums ir attēlots gleznās.

Lasīt tālāk »