117. Ko Dievs vēlas mums teikt ar vārdiem: "Es, tavs Kungs un Dievs"?Tu redzi arhīvu par klupšanas akmens

Klupšanas akmens neticīgajiem

“Un ir akmens, pār kuru krīt, un klints, pie kuras piedauzās. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī ir nolemti.” [1.Pet.2:7-8]

klupšanas akmens neticīgajiem

Lasīt tālāk »