157. Kas ir eņģeli?Tu redzi arhīvu par Klaivs Steipls Luiss

Kristieša krusta dzīve nāk pirms godības dzīves

Daudzi kristieši mūsdienās piedāvā dažus Bībelē balstītus principus ar garīguma apsolījumiem, kuri atgādina vecas alus reklāmas. Viņi apsola Visvarenā Dieva pieredzi, kas nav neko labāka par alus reklāmas solījumiem. Viņi vai nu apzināti melo vai arī ir sliktas teoloģijas apmāti. Turpretī debesīs lietas patiešām būs labākas, patiesi un pa īstam labas.

kristieša krusta dzīve nāk pirms godības dzīves

Lasīt tālāk »Garīga dzīve

Par garu, garīgumu un garīgu dzīvi daudz ir ticis runāts un tiek runāts joprojām. Pasaulē netrūkst kristiešu, kuri tiecas pēc pilnīgas garīgas dzīves, Dieva piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem, meklējot atslēgas šādai dzīvei Bībelē, baznīcas un citu reliģiju tradīcijās. Metodes te ir visdažādākās – gavēšana, atjaunošanās nometnes, meditācijas, svētceļojumi, minot tikai dažas. Tomēr tas, ko šādi kristieši beigu beigās piedzīvo ir vilšanās – brīnumi nenotiek, iekšēja miera un drošības nav, dzīve nevedās labāk kā iepriekš, attiecības ar citiem cilvēkiem nemainās, vismaz uz labo pusi, nē, paša grēki un vainas nemazinās, Dievs šķiet kaut kur tālu un neaizsniedzams, un beigu beigās nolaižas rokas.

garīga dzīve

Lasīt tālāk »


Bībele starp populārākajām grāmatām “seju grāmatā”

Tiešsaites sociālā tīkla tīmekļa vietne “Facebook” ir iztaujājusi tās lietotajus un noskaidrojusi, kura no grāmatām esot atstājusi vislielako ietekmi uz to dzīvēm.

sieviete starp grāmatām

Lasīt tālāk »


Kristietība un pasaules reliģijas

Lielajās Eiropas pilsētās blakus baznīcu torņiem arvien biežāk paceļas mošeju minareti un dažādu tempļu kupoli, nepārprotami liecinot, ka mūsdienu Eiropa jau sen vairs nav tikai kristiešu mājvieta, bet tā ir kļuvusi par multireliģisku kopienu.

Kristietība un pasaules reliģijas

Lasīt tālāk »


Prātam neaptverami brīnumi

Jēzus ne tikai runāja kā tāds, kam vara, bet Savu dievišķo spēku izpauda arī darbos. Viņš pats norāda, ka šie darbi apstiprina Viņa vārdu patiesumu. Tempļa atjaunošanas svētkos, brīnīdamies par jūdu neticību, Jēzus sacīja: “Vai tad Tam, ko Tēvs ir svētījis un sūtījis pasaulē, jūs drīkstat pārmest Dieva zaimošanu, ka Viņš sacījis: Es esmu Dieva Dēls. Ja Es nedaru Sava Tēva darbus, neticiet Man! Bet, ja Es tādus daru, tad, ja Man neticat, ticiet vismaz šiem darbiem, lai jūs saprastu un zinātu, ka Manī ir Tēvs un Es Tēvā.” (Jņ. 10:36–38)

brīnumi, kam acis netic

Lasīt tālāk »