356. Kad mēs esam patiesi sagatavojušies un cienīgi piedalīties Svētajā Vakarēdienā?Tu redzi arhīvu par ķīlas zīme

Uzmundrinājums, kad izjūtat bailes

Sieviete attēla augšējā kreisajā daļā, Rahāba, ir saņēmusi šo sarkano virvi no diviem bēgļiem, kuri bēga no pilsētas varas un kuri arī attēloti zīmējumā. Šī virve, kuru Rahāba varēja uzlūkot un aptaustīt, viņai bija kā iepriecinošs atgādinājums tam, ka viņai tikusi dota dzīvības dāvana (Joz.2:8–20).

Uzmundrinājums, kad izjūtat bailes

Lasīt tālāk »Grēcīgā samaitātība

Psalmu grāmatā ir divas vietas, kas pauž lielās patiesības par pasauli, kāda tā ir. Pirmā ir 24. psalmā:

„Tam Kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda, zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo.”

Otrā vieta ir 14. psalmā:

„Tas Kungs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem un raugās, vai jel kāds ir sapratīgs un meklē Dievu. Bet viņi ir novirzījušies, visnotaļ izvirtuši; nav neviena, kas dara labu, it neviena.”

Grēcīgā samaitātība

Lasīt tālāk »