311. Ko nozīmē atjaunošanās Svētajā Garā?


« 1  2 

Tu redzi arhīvu par Juris Rubenis

Kompromitējoši materiāli par @arhivanags

Latvijas Republikas tautas Tribunāla (LRTT) mājaslapā ir rakstīts, ka arhibīskaps Jānis Vanags esot Dieva vārda zaimotājs un zaglis miljonu “apmēros”.

Kompromitējoši materiāli par @arhivanags

Lasīt tālāk »Pārdomas par grāmatiņu Ievads kristīgajā meditācijā

Pēdējā laika spēcīgākās un nesamierināmākās diskusijas Latvijas luteriskajā baznīcā un ārpus tās izvērtušās ap mācītāja Jura Rubeņa mazu kabatas formāta grāmatiņu Ievads kristīgajā meditācijā. Par šo grāmatu sniegti vispretrunīgākie vērtējumi – gan klaji jūsmīgi, gan klaji noliedzoši –, un, lai cik savādi arī neliktos, daudzi no tiem saistīti ar pārpratumiem. Šķiet, ka dīvainā kārtā tieši pie šīs grāmatas diezgan izteikti parādās kāds fenomens – cilvēki, lasīdami grāmatu, ne tik daudz lasa tekstu, cik meklē savas pašu domas vai iepriekšpieņēmumus un, tos atrazdami, jūtas gandarīti. Taču pats grāmatas teksts dzīvo savu dzīvi, turklāt bieži vien atšķirīgu no lasītājos radītajiem priekšstatiem. To sapratu no dažām sarunām ar cilvēkiem, kas dalījās savās pārdomās par izlasīto grāmatu, un atsauksmēm un diskusijām publiskajā telpā.

Pārdomas par grāmatiņu Ievads kristīgajā meditācijā

Lasīt tālāk »


Grāmata “Ievads kristīgajā meditācijā”

Paldies autoram, kurš šo grāmatu plašākai publikai ir devis tieši Adventa laikā. Gan Adventa laika sprediķos, gan šajā grāmatā liels uzsvars tiek likts uz klusumu, mieru, pārdomām. To arī centos realizēt savā ikdienā. Pie tam viens no maniem pārdomu objektiem bija tieši šī grāmata. Tā nu, klusumā un mierā pavadot Adventa laiku, ir tapusi šīs grāmatas analīze un kritika.

Lasīt tālāk »


« 1  2