123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?Tu redzi arhīvu par Jozua

Cilvēks arvien kādam kalpo

“..izvēlieties šodien paši sev, kam jūs kalposit.” [Joz.24:15]

Cilvēks arvien kādam kalpo

Lasīt tālāk »Optimisma pamats

“Mani brāļi, kas bija man līdzi gājuši, tie darīja tautas sirdi bailīgu; es tomēr pilnīgi sekoju Tam Kungam, savam Dievam.” [Joz.14:8]

Optimisma pamats

Lasīt tālāk »


Visi Dieva bērni ir svētie

Elija bija cilvēks, līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza, lai lietus nelītu, un nelija virs zemes trīs gadus un sešus mēnešus. [Jēk.5:17]

Visi Dieva bērni ir svētie

Lasīt tālāk »