184. Ko Jēzus dara, būdams mūsu ķēniņš?Tu redzi arhīvu par Jēzus vārdā

Pareizi lūgt

“Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to dos Manā vārdā.” [Jņ.16:23]

Pareizi lūgt

Lasīt tālāk »Patiesībai jātiek darītai

Kurš nāk pie gaismas? Tas, kurš dara patiesību (Jņ.3:21). Ko tas nozīmē?

Patiesībai jātiek darītai

Lasīt tālāk »


Prasmes pareizai lūgšanai

Un visu, ko jūs lūgsit Manā vārdā, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. [Jņ.14:13]

Prasmes pareizai lūgšanai

Lasīt tālāk »


Manā kontā tika ieskatīta neaprakstāmi liela summa

Tad tuvosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni. [Ebr.10:22]

manā kontā tika ieskatīta neaprakstāmi liela summa

Lasīt tālāk »


Es drīkstu lūgt

Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu. (Jņ.14:13-14)

Es drīkstu lūgt

Lasīt tālāk »