252. Kas Pastarā dienā notiks ar ticīga cilvēka dvēseli un miesu?Tu redzi arhīvu par Jēzus vārda pasludinājums

Vienmēr gatavs apliecināt

“Tad nu ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī Es apliecināšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs. Bet, kas Mani aizliegs cilvēku priekšā, to Es arīdzan aizliegšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs.” [Mt.10:32-33]

vienmēr gatavs apliecināt

Lasīt tālāk »