84. Kas ir laulības pārkāpšana?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Jēzus persona

Jēzus tiek apstiprināts kā vēsturiska persona

Viens no pazīstamākajiem Jaunās Derības pētniekiem ir pārliecināts, ka, pamatojoties uz agrīno autoru atstātiem dokumentiem, Jēzus tiek apstiprināts kā vēsturiska persona.

Jēzus tiek apstiprināts kā vēsturiska persona

Lasīt tālāk »Aizvietošana

Tā kā Jēzus – dzīvība, mūsu dzīvība – kā cilvēktapušais Dieva Dēls ir dzīvojis par mums kā mūsu aizvietotājs, tad visa cilvēciskā dzīve caur Viņu būtībā ir vietnieciska dzīve.

Lasīt tālāk »


Neizdibināmais gudrais padoms

Brīnumainais padomdevējs – tā saucas šīs bērns. Viņā ir noticis visu brīnumu brīnums, pestītāja bērna dzimšana notika pēc Dieva mūžīgā padoma. Dievs mums dod savu dēlu cilvēkbērna izskatā. Dievs tapa cilvēks, vārds tapa miesa (Jņ.1:14).

Neizdibināmais gudrais padoms

Lasīt tālāk »


Lasot Bībeli ar cilvēcīgajiem līdzekļiem

Saturiski Bībeles tēls līdzinās laiku vēsturei, brīnumu stāsti tiek ievietoti paralēlēs. Jā, arī Jēzus persona pati. Tai tiek atņemts ne vien dievišķais, bet arī cilvēcīgais augstums, atstājot viņu neatpazīstami daudzo rabīnu, gudro un sapņotāju vidū.

Lasot Bībeli ar cilvēcīgajiem līdzekļiem

Lasīt tālāk »


Kur atrodamas ziņas par Jēzus Kristus dzīvi?

Atbilde uz šo jautājumu ir vienkārša: ziņas par Jēzus Kristus dzīvi ir atrodamas Jēzus mācekļu un viņu sekotāju rakstos. Šo rakstu krājumu sauc ­ Jaunā Derība. Zināmā mērā arī Veco Derību var pieskaitīt Jēzus dzīves avotiem, jo tajā ir atrodami iepriekšparedzējumi par Kristus nākšanu un viņa darbību.Jēzus dzīve šajā pasaulē ir uzskatāma par piepildījumu tam, kas par viņu rakstīts bauslībā un praviešu darbos (Mt.5:17).

Kur atrodamas ziņas par Jēzus Kristus dzīvi?

Lasīt tālāk »


 1  2 »