46. Ko nozīmē Dieva Vārda nievāšana?Tu redzi arhīvu par Jēzus mācekļi

Par sekošanu

Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, ir pie mums klātesošs ar Vecās un Jaunās Derības Svēto Rakstu vārdu, kurā Viņš uz mums runā un ar kuru Viņš darbojas ar mums. Šādā veidā ar Svētā Gara spēku cilvēki tiek aicināti trīsvienīgā Dieva sadraudzībā un tajā uzņemti ar Kristību.

Par sekošanu

Lasīt tālāk »Būt pasaulei par piedauzību

Svētīgi ir tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo tādiem pieder Debesu valstība. [Mt.5:10]

Get FlashPlayer

Lasīt tālāk »


Savās ciešanās raugieties uz Jēzu

Notikums, kas attēlots šajā gleznā, ir briesmīgs, pat šaušalīgs. Stefans mirst, nomētāts akmeņiem (Ap.d.7:58).

Savās ciešanās raugieties uz Jēzu

Lasīt tālāk »


Kas dos mums laimi?

Bet tie ēda un paēda.. Un to bija kādi četri tūkstoši. [Mk 8:8-9]

Kas dos mums laimi

Lasīt tālāk »