256. Kas mūs mudina lūgties?Tu redzi arhīvu par Jēzus Kristus draudze

Liecība par Svētā Gara darbošanos

Tas, kas Apustuļu darbos pastāstīts par kristīgās draudzes aizsākumiem, turpinās visā turpmākajā vēsturē — līdz pat mūsdienām, tātad arī Latvijā.

Liecība par Svētā Gara darbošanos

Lasīt tālāk »Jēzus Vārdā sapulcinātā draudze

Pareizs kristīgs dievkalpojums notiek “Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā”. Šajā Vārdā kristītie (vai kristāmie) tiek sapulcināti sadraudzē, kuras pamats ir Dieva atklāsmē Jēzū Kristū un Viņa klātesmē Svētajā Garā. Nevien sākumā, bet arī lūgšanā un slavinājumā sastopamies ar trīsvienīgā Dieva Vārdu. Ar to kristīgais dievkalpojums nemainīgi telpā un laikā ir atzīstams par kristīgu, bet tas ir arī atšķirams no citām sapulcēm, kam ir citi mērķi un kas notiek, piesaucot citus vārdus.

Jēzus Vārdā sapulcinātā draudze

Lasīt tālāk »