288. Kā mēs varam pastāvēt kārdināšanās?Tu redzi arhīvu par Jēzus klātesamība

Paaugstinātā Kunga klātesamība un sekošana krustam

Kristus mums ir dāvana un paraugs (1.Pēt.2:21-25). Ar Viņu kā svētdarošu “sakramentu” mēs kā locekļi esam saistīti ar Viņa miesu kristībā, un Vakarēdienā mēs saņemam Viņa miesu un asinis grēku piedošanai, un tas notiek tādējādi, ka Viņš ticībā mūsos iemājo (Ef.3:17; Rom.8). Kā “paraugs” Viņš ar saviem vārdiem un darbu ir paraugs mācekļiem, kas Viņam seko ticības paklausībā.

Paaugstinātā Kunga klātesamība un sekošana krustam

Lasīt tālāk »Es esmu šeit

Visam mūsu laikam vijas cauri meklēšana, bailīga taustīšanās un jautāšana pēc dievišķam lietām. Pāri mūsu laikam ir nolaidusies liela vientulība. Vientulība, kas mīt tikai tur, kur valda bezdievība.

Es esmu šeit

Lasīt tālāk »