268. Ko Svētajā Lūgšanā Jēzus mums māca ar vārdu "mūsu"?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Jēzus klātbūtne

Ziemsvētki kristiešiem ir Kristus dzimšanas diena

“Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties! Jūsu lēnība lai kļūst zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu.” (Fil.4:4-5)

Ziemsvētki kristiešiem ir Kristus dzimšanas diena

Lasīt tālāk »e-pāvests vizitē Austrumeiropas valstis

e-BAZNICAs e-pāvests vasaras ārvalstu brauciena ietvaros bija devies apmeklēt Austrumeiropas valstis, lai Jēzus rokās saliktu visas cilvēces likteni.

e-pāvests vizitē Austrumeiropas valstis

Lasīt tālāk »


Neizdibināmais gudrais padoms

Brīnumainais padomdevējs – tā saucas šīs bērns. Viņā ir noticis visu brīnumu brīnums, pestītāja bērna dzimšana notika pēc Dieva mūžīgā padoma. Dievs mums dod savu dēlu cilvēkbērna izskatā. Dievs tapa cilvēks, vārds tapa miesa (Jņ.1:14).

Neizdibināmais gudrais padoms

Lasīt tālāk »


Patiesi vai aplami?

Kristus tiešām dzīvo kristiešos. Dievs to ir atklājis ar apustuļa Pāvila apliecinājumu: “Līdz ar Kristu esmu pienaglots krustā, tāpēc nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus” (Gal.2:19–20). Kad nu Kristus dzīvo jūsos, jums tiek dots spēks, piedošana un mūžīgās dzīvības cerība.

Patiesi vai aplami

Lasīt tālāk »


Jēzus ir klātesošs

Mūsu ticībai ir jāturas pie Kristus kā Dieva un cilvēka tajā dabā, kurā Viņš ir padarīts par mūsu kaimiņu, radinieku un brāli. Jo dzīvība, kura pieder dievišķībai, mājo un zināmā nozīmē ir likta pieņemtajā cilvēcībā.

Jēzus ir klātesošs

Lasīt tālāk »


 1  2 »