17. Ko Dievs mums aizliedz ar pirmo bausli?Tu redzi arhīvu par Jēzus inkarnācija

Dievs kļuvis cilvēks

Liels ir Tas Kungs un augsti teicams, neizdibināma ir Viņa varenība. Paaudžu paaudzes slavēs Tavus darbus un paudīs Tavu varu. [Ps.145:3-4]

Dievs kļuvis cilvēks

Lasīt tālāk »Dievs ir kļuvis bērns

“Dievs – spēks”, tā sauc šo bērnu. Bērns silītē nav nekas cits kā Dievs pats. Vairāk nevar pateikt:

Dievs ir kļuvis bērns

Lasīt tālāk »


Kādēļ Dievs kļuva par cilvēku?

Ja mēs pieņemam hipotēzi par to, ka zvēra zīme būs saistīta ar cilvēka fiziskās būtības izmaiņu jeb bioloģisku dehumanizāciju, tad kļūst skaidrs kāds ļoti būtisks teoloģisks jautājums, kas skar cilvēka pestīšanu. Tas tika izteikts ar tēzi: Cilvēki, kuri šīs tehnoloģijas pieņems un lietos, būs nošķirti no pestīšanas Kristū. Par to mums nepārprotami liecina Jāņa atklāsmes grāmatas teksts: “Ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai savas rokas, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliets Viņa bardzības kausā, un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un Jēra priekšā.” (Atkl. 14:9-10)

Kādēļ Dievs kļuva par cilvēku?

Lasīt tālāk »