91. Kādu kārtību Dievs ir iecēlis laulībā?Tu redzi arhīvu par Jēzus dievišķuma apšaubīšana

Viņa savējie

Itin kā Tu Viņam esi devis varu pār visu miesu, lai Viņš visiem, ko Tu Viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. [Jņ.17:2]

Jēzus savējie mācekļi

Lasīt tālāk »Viss ir relatīvs

Īpaša loma šā jaunā Kristus veidošanā bija vēsturei, kas tika izmantota kā ideoloģisks ierocis cīņā pret tradicionālo kristoloģiju, kas apliecināta senajās ticības apliecībās un līdz pat XVIII gadsimta beigām valdīja kristietībā.

Lasīt tālāk »