161. Kāds bija Dieva tēls cilvēkā?Tu redzi arhīvu par Jēzus brāļi

Dievbērnības tiesību atjaunošana

“Ej pie Maniem brāļiem un saki tiem: Es aizeimu pie Sava Tēva un jūsu Tēva, pie Sava Dieva un jūsu Dieva.” [Jņ.20:17]

Dievbērnības tiesību atjaunošana

Lasīt tālāk »Jēzus brāļi

Jo Dievam, kura dēļ ir viss un caur kuru ir viss, labpatikās, ka, ievedot godībā daudzus dēlus, Viņš viņu pestīšanas vadoni caur ciešanām darīja pilnīgu. Tāpat kā tas, svētī, arī tie, kurus svētī, visi ir no viena; un tādēļ viņš nekaunas saukt tos brāļiem, sacīdams: es pasludināšu Tavu Vārdu brāļu vidū, es dziedāšu Tev slavu draudzē. [Ebr.2:10-12]

Jēzus brāļi

Lasīt tālāk »