306. Kā Svētā kristība dāvina mums mūžīgo svētlaimību?Tu redzi arhīvu par Jēzus atmešana

Jēzus nodevēji

“Redzi, mēs aizejam uz Jeruzālemi, un Cilvēka Dēlu nodos augstiem priesteriem un rakstu mācītājiem; un tie Viņu notiesās uz nāvi un nodos pagāniem, lai tie Viņu apmēdītu, šaustu un sistu krustā…” [Mt.20:18-19]

Jēzus nodevēji

Lasīt tālāk »