300. Kurus tad īsti ir jākrista?Tu redzi arhīvu par Jēzus apsolījums

Jēzus apsola Patiesības Garu

Kā Dēls ir izgājis no Tēva, lai ļaudis atkal vestu pie Tēva caur to, ka viņi pazīst Viņu, Dieva Dēlu, un tad viņš tiem sūta citu Aizstāvi, Svēto Garu, lai tas paliek pie šiem ļaudīm, kas pazīst Dēlu, un caur Dēlu pazīst Tēvu, lai tie paliek Dieva bērni un pieaug un aug pretī Dieva pilnībai.

Jēzus apsola Patiesības Garu

Lasīt tālāk »Kā pārspēt Jēzus darbus?

Vispirms Pestītājs saka: patiesi, patiesi Es jums saku: kas tic Man, tas darīs tos darbus, ko Es daru, un vēl lielākus par šiem darīs, jo Es aizeju pie Tēva. Proti, Pestītājs ir atstājis Tēva namu, debesu godību un varenību, Sevi iztukšojis, tapis cilvēkam līdzīgs, lai nāktu šeit, cilvēku vidū. Un tad, mūs Savās rokās ņemdams, ar sevi cieši saistīdams, Viņš atkal iet atpakaļ pie Tēva, lai mūsu Tēvam pienestu tuvāk.

Kā pārspēt Jēzus darbus

Lasīt tālāk »


Paliekot Kristū, jūsu lūgšanas tiks piepildītas

Nav citu Jēzus vārdu, kuriem būtu vēl grūtāk noticēt kā šim apsolījumam, ka Viņš jums dos visu, ko vien jūs lūgsiet: “Jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks” (Jņ.15:7). Tā tas tiešām ir! Jēzus ir sacījis: “Jūs varēsit lūgt, ko gribat!” Šis apsolījums izklausās neticams un var jūs rosināt uz domām, ka Jēzus šeit runā par kādu burvestību!

Paliekot Kristū, jūsu lūgšanas tiks piepildītas

Lasīt tālāk »


Dieva vārda atjaunoti

Kāds reliģijas zinātņu profesors vienā no lielākajām Amerikas universitātēm nesen izdevis padomu krājumu mācītājiem, kuri jūtas izmisuši un nomākti. Sestajā no septiņiem padomiem kā pārvarēt bezcerību profesors iesaka: “lasīt Dieva vārdu”.

Dieva vārda atjaunoti

Lasīt tālāk »


Kristus klātbūtne baznīcā

Mateja evaņģēlijs beidzas ar Jēzus apsolījumu: “Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” [Mt.28:20] Savukārt Marka evaņģēlija beigās mēs lasām, ka “Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm” [Mk.16:20]. Citiem vārdiem sakot, Viņš bija klātesošs savai draudzei.

Kristus klātbūtne baznīcā

Lasīt tālāk »