177. Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?Tu redzi arhīvu par jauns radījums

Jauns radījums ir Svētā Gara darbs

Jo nedz apgraizīšana ir kas, nedz neapgraizīšana, bet jauns radījums. [Gal.6:15]

jauns radījums ir Svētā Gara darbs

Lasīt tālāk »Patiesa taisnība un svētums

“Un, kas šo ceļu ies, pār tiem miers un žēlastība un vispār pār Dieva Israēlu. Turpmāk lai neviens man nedara raizes! Jo es nesu Jēzus rētas savā miesā. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jūsu garu, brāļi! Āmen!” [Gal.6:16-18]

Patiesa taisnība un svētums

Lasīt tālāk »


Cilvēka radīšana

Tad Dievs sacīja: “Darīsim cilvēku pēc Mūsu tēla un pēc Mūsu līdzības” (1.Moz.1:26).

Cilvēka radīšana

Lasīt tālāk »