325. Vai no draudzes izslēgts loceklis var tikt uzņemts atpakaļ draudzē?Tu redzi arhīvu par jaunava Marija

Apzināties sevi par debesu pilsoni

Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu [Fil.3:20].

Apzināties sevi par debesu pilsoni

Lasīt tālāk »Lai notiek pēc Tava vārda

Šī glezna attēlo neaptveramo brīnumu – Kristus ieņemšanu (Lk.1:26–38). Pārsteidzoši, ka mākslinieks gan Marijas, gan eņģeļa acis ir pievērsis atvērtai Bībelei. Tādējādi viņš rāda, ka Marija ir ieņēmusi Jēzu nevis kādas personīgas izšķiršanās rezultātā, bet ar brīnumus darošo Dieva vārdu un Svēto Garu.

Lai notiek pēc Tava vārda

Lasīt tālāk »


Kunga pasludināšanas diena

25.martā visu kristīgo konfesiju ticīgie cilvēki svin mazāk pazīstamus Baznīcas svētkus, kuros tiek pieminēta Jēzus iedzimšanas diena jeb diena, kad eņģelis Gabriēls pasludināja jaunavai Marijai ka viņa taps grūta no Svētā Gara un dzemdēs Dieva Dēlu.

Lasīt tālāk »


Ko nozīmē Dieva dzemdētāja?

Agrīnajā baznīcā Mariju sauca par “Dieva dzemdētāju”, kas grieķiski skan Θεοτόκος (teotokos). Ar šo vārdu tika izteikts, ka jaunava Marija ieņēma un dzemdēja bērnu, kas bija patiess Dievs, Dieva Dēls, Trīsvienības otrā persona.

Ko nozīmē Dieva dzemdētāja

Lasīt tālāk »


Kas tur mirst pie krusta koka?

“Bet pie Jēzus krusta stāvēja Viņa māte, Viņa mātes māsa, Marija, Klopas sieva, un Marija Magdalēna.” [Jņ.19:25]

Kas tur mirst pie krusta koka?

Lasīt tālāk »