178. Kādas divas dabas ir apvienotas mūsu Pestītājā?Tu redzi arhīvu par Jaunās Derības starpnieks

Dievs ikvienu cilvēku ir vēlējies pārbaudīt pie Kristus

Pāvils atkārto Dieva vārdus: “Un šī būs Mana derība ar viņiem, kad Es dzēsīšu viņu grēkus” (Rom.11:27).

Dievs ikvienu cilvēku ir vēlējies pārbaudīt pie Kristus

Lasīt tālāk »Godības apliecinājums

“Tagad Cilvēka Dēls ir pagodināts, un Dievs ir pagodināts Viņā. Ja Dievs pagodināts Viņā, tad Dievs arī pagodinās Viņu Sevī un pagodinās Viņu tūlīt.” [Jņ.13:31-32]

Godības apliecinājums

Lasīt tālāk »