299. Ko nozīmē kristība Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā?Tu redzi arhīvu par Jaunās Derības liecība

Mana valstība nav no šīs pasaules

Sagūstītais Jēzus stāv Pilāta priekšā. Sinedrija augstākā garīdzniecība Viņu ir pārsūtījusi, lai Viņam piespriestu nāvi pagānu augstmanis. “Cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists..” ­ tā to apliecinām ticības apliecībā. Tas, ka Pilāts mūsu ticības apliecībā tiek minēts līdzās Marijai, jau norāda uz to, ka arī viņš ir Dieva darbarīks. Viņš sabiedriskās domas spiedienā notiesā uz nāvi pie krusta kādu nevainīgo, tomēr viņš arī publiski apliecina: “Es nekādas vainas pie Viņa neatrodu.” [Jņ.18:38]

Mana valstība nav no šīs pasaules

Lasīt tālāk »