95. Vai var gūt piedošanu par sestā baušļa pārkāpšanu?Tu redzi arhīvu par Jaunā Derība

Kur visi viļas Dievā

Caur krustu, vienīgi caur krustu Kristus dodas uz dzīvību augšāmcelšanos un uzvaru. Tā ir brīnumaina un daudzus cilvēkus atbaidošā Bībeles tēma, ka vienīgā redzamā Dieva zīme pasaulē ir krusts.

Kur visi viļas Dievā

Lasīt tālāk »Kur atrodamas ziņas par Jēzus Kristus dzīvi?

Atbilde uz šo jautājumu ir vienkārša: ziņas par Jēzus Kristus dzīvi ir atrodamas Jēzus mācekļu un viņu sekotāju rakstos. Šo rakstu krājumu sauc ­ Jaunā Derība. Zināmā mērā arī Veco Derību var pieskaitīt Jēzus dzīves avotiem, jo tajā ir atrodami iepriekšparedzējumi par Kristus nākšanu un viņa darbību.Jēzus dzīve šajā pasaulē ir uzskatāma par piepildījumu tam, kas par viņu rakstīts bauslībā un praviešu darbos (Mt.5:17).

Kur atrodamas ziņas par Jēzus Kristus dzīvi?

Lasīt tālāk »


Noveco vai progresē?

Kristīgās ticības saglabāšana tās agrākajā veidolā ir aktuāla pārdomu tēma. Vieni ir pārliecināti, ka kristīgās ticības uzlabošana nav nedz iespējama, nedz pieļaujama. Savukārt citi vēlas Jauno Derību aizstāt ar uzlabotu jaunāko derību. Kā tad īsti ir – vai tiešām kristīgā ticība un mācība noveco?

Noveco vai progresē?

Lasīt tālāk »


Jaunā derība

“Es slēgšu jaunu derību ar Israēla namu.. Es iedēstīšu Savu bauslību viņos pašos, Es to rakstīšu viņu sirdīs.” [Jer.31:31, 33]

Jaunā derība

Lasīt tālāk »


Iemīļotākie Bībeles panti

Datorspeciālists Peters Čapmans, izpētot internetā visbiežāk meklētos Bībeles pantus, secinājis, ka visiemīļotākais Svēto Rakstu pants ņemts no Jāņa evaņģēlija.

Lasīt tālāk »